વિડીયો

  • વડગામના વતની અને સફળ ઉધ્યોગપતિ શ્રી સેવંતીભાઈ પી. શાહ ની સંદેશ ટી.વી ચેનલ સાથે મુલાકાત.

  • VTV- GUARD OF HONOR GIVEN TO THE NAVISANA’S MARTYR, VADGAM

  • મુંબઈ ની Taj Land End Hotel માં DSCI Excellence India Cyber Cop of the Year Awards 2012 મેળવતા વડગામના વતની શ્રી કિરણભાઈ પી.પટેલ

  • વલસાડના શ્રી અખિલભાઈ સુતરિયા દ્વારા વડગામના બાળકો અને યુવાનો સાથે વાર્તાલાપ.

  • વડગામ મુકામે ગણપતિ વિસર્જન વર્ષ – ૨૦૧૨

  • વડગામ મુકામે જન્માષ્ટમીની ઉજવણી વર્ષ-૨૦૧૨

  • વડગામ સ્પોર્ટ ક્લબ