જીવદયાનું ઉમદા કાર્ય…

તા. ૦૫.૦૭.૨૦૧૫ ને રવિવારના રોજ વડગામ ગામના એક શુભેચ્છક અને જીવદયાપ્રેમી ના સહયોગથી www.vadgam.com ગ્રુપના માધ્યમથી અબોલ જીવો માટે ખોરાક ખાવા માટેની સારી ક્વોલીટીની સ્ટીલની ચાટોનું વિતરણનું ઉમદા કાર્ય કરવામાં આવ્યું. ગ્રુપના યુવાનો દ્વારા વડગામના લક્ષ્મણપુરા, શીવનગર, અર્બુદાનગર, મલાડ એરીયા,…

વડગામમાં વરસાદનું આગમન

આખરે વડગામ પંથક્માં તા.૧૭.૦૬.૨૦૧૫થી ચોમાસાની શરૂઆત થઈ. મોસમનો પ્રથમ વરસાદ તા. ૧૭.૦૬.૨૦૧૫ના રોજ વડગામ કંટ્રોલ રૂમ ખાતે ૩૩ મી.મી (૧.૩ ઇંચ) નોંધાયો છે. ખેડૂતો ચોમાસુ ખેતી ની વાવણી ની તૈયારી કરી રહ્યા છે. વાવણીલાયક વરસાદ વરસ્યો છે. હવામાનમાં ગરમીનું પ્રમાણ…