રશ્મિકા પંચાલની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ : ભાગ – ૧

[ રશ્મિકાબેન રાહુલભાઈ પંચાલ વડગામ તાલુકાના વડગામના વતની છે. તેમની સ્વરચિત વિચારોના અંશ માંથી શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ પસંદ કરી આ વેબસાઈટ ઉપર સમયાંતરે મુકવામાં આવશે.]   (૧) મલકની માયા રોજ  સાંજે  આરતી  ટાણે , રામજી  મંદિર માં ઝાલર વાગે, ધણ ગાયોના… આગળ વાંચો