અભિનંદન

વડગામ તાલુકાના ગીડાસણ ગામના વતની શ્રી હરેશભાઈ હેમરાજભાઈ ચૌધરીની બનાસકાંઠા જિલ્લા ફૂટબોલ એશોસિયેશનમાં વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે પસંદગી. હરેશભાઈને વડગામ તાલુકા સોશિયલ મિડિયા ગ્રુપ તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને તેઓશ્રી ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતા રહે તેવી શુભેચ્છાઓ….!!!