ઓનલાઈન લાઈબ્રેરી

Online Library

સાતત્ય – ગુજરાતી ઈ મેગેઝીન

નિરીક્ષક – ગુજરાતનું પાક્ષિક વિચારપત્ર

નયામાર્ગ – વંચીતલક્ષી વિકાસ, વૈજ્ઞાનિક અભીગમ અને શોષણ વીહીન સમાજ રચના માટે પ્રતીબધ્ધ પાક્ષીક

રીડગુજરાતી.કોમ

પ્રવાસવર્ણન (અંગ્રેજી બ્લોગ)

અક્ષરનાદ.કોમ – અંતરની અનુભૂતિનો અક્ષરધ્વનિ

જય વસાવડાનો બ્લોગ 

અભીવ્યક્તી- રેશનલ વાંચનયાત્રા (એક જ ‘ઈ અને ઉ’ માં) – ગોવીન્દમારુ નો બ્લોગ

ગુણવંતશાહનો બ્લોગ