ઉપયોગી વેબસાઈટ

 •  જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ તમારા (કંટ્રોલ દુકાન) ની રેશન અંગેના SMS એલર્ટ્સ મેળવવા તમારો મોબાઇલ અહીં રજીસ્ટર્ડ કરાવો. 
 • રેશનકાર્ડ, વાજબી ભાવની દુકાન, એલ.પી.જી, પી.એન.જી, ગોડાઉન, તોલમાપ અને ગ્રાહક સુરક્ષા ફરિયાદ, રાજ્ય ગ્રાહક તકરાર નિવારણ, જિલ્લા ફોરમ, કલ્પતરુ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર, નિગમ હેઠળના ગેસ કેન્દ્ર, નિગમ હેઠળના પેટ્રોલ પંપની ઓનલાઈન ફરીયાદ નોંધાવા અહીં ક્લીક કરો.
 • આપના આધાર નંબર ને આપના એલ.પી.જી. ગ્રાહક આઈ.ડી. સાથે જોડવા ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો. 
 • પ્રેસ ઇન્ફોરમેશન બ્યુરો – ભારત સરકાર ની આધારભૂત સમાચાર  માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો.  
 • ગુજરાતી શબ્દભંડોળનો ખજાનો એટલે ગુજરાતી લેક્સીકોન વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.
 • વિજળી બીલ ની ઓનલાઈન ચૂકવણી કરવા તેમજ વિજળી બાબત ઓનલાઈન માહિતી/ફરિયાદ હેતુ અહીં ક્લીક કરો.
 • ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન માટે અહીં ક્લિક કરો.

 • શૈક્ષણિક અને રોજગારલક્ષી માહિતી – www.jbigdeal.com
 • હવે આપ આપની જમીનના રેકોર્ડ (ગામ નમૂના નંબર – ૭ ની વિગતો) ઓનલાઈન પણ જોઈ શકો છો. વધુ મહિતી  માટે અહીં ક્લિક કરો.
 • શેરબજાર, ગંજબજારના ભાવ,વિનિમય દર,અને અન્ય વેપારી ખબરો માટે અહીં ક્લિક કરો.
 • વિવિધ ગંજ માર્કેટનાં દૈનિક ભાવ જાણવા અહી ક્લિક કરો.
 • ડાયાબીટીસ રોગ વિશેની સંપૂર્ણ જાણકારી માટે અહી ક્લિક કરો.
 • ગુજરાત સરકારની સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત માટે અહી ક્લિક કરો.
 • ભારત સરકારની સંપૂર્ણ  વેબ ડિરેક્ટરી માટે અહી ક્લિક કરો.
 • હવે જુદાજુદા ગુજરાતી બ્લોગ ની નવી પોસ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.