વડગામ તાલુકાના યાદગાર ફોટોગ્રાફ્સ.

વડગામના પ્રાકૃતિક સ્થળોની ફોટોગ્રાફી…

ફોટોગ્રાફી સૂક્ષ્મ  નિરિક્ષણની કળા છે. સાધારણ જણાતા સ્થાનમાંથી કંઈક અસાધારણને કેમેરામાં કેદ કરવું તેનું  નામ ફોટોગ્રાફી. વિશ્વભરમાં ૧૯ ઑગષ્ટના દિવસને ‘ફોટોગ્રાફી ડે’ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે આવો આપણે શેરપુરા (શેભર) ના વતની ભાઈ મોહબતખાન અશરફખાન બિહારી દ્વારા ૨૦૧૫ની સાલમાં કેમેરામાં કેદ કરેલ વડગામ તાલુકાના પાણીયારી, મોકેશ્વરડેમ અને શેરપુરા માંથી પસાર થતી સરસ્વતી નદીના થોડાક રસપ્રદ ફોટોગ્રાફ્સ નીહાળીએ.

[૧] પાણીયારી

Paniyari-1 Paniyari-2 Paniyari-3

[૨] મોકેશ્વર ડેમ

Mokeshwar Dam--5 Mokeshwar Dam-7 Mokeshwar Dam-6 Mokeshwar Dam-4 Mokeshwar Dam-3 Mokeshwar Dam-2 Mokeshwar Dam-1

[૩] સરસ્વતી નદી (શેરપુરા શેભર)

sarswari Nadi-sherpura

————————————————————————————————————————————–

નોંધ :  વડગામ તાલુકા નાં મુખ્ય સમાચાર વાંચવા અહી ક્લિક કરો .